שירותי החברה

כלל השירותים של החברה ניתנים לבעלי הדירות ללא כל עלות כספית מצידם, תוך שהחברה נושאת בכל העלויות אשר יחולו בקשר עם ניהול התהליך עד לשלב בחירת היזם על ידי בעלי הדירות.

 

 • ניהול אסיפות בעלי הדירות בבניין.
 • ליווי בעלי הדירות בתהליך קבלת ההחלטות בדבר הכוונה לבצע פרויקט בבניין.
 • הכנת דו"ח כלכלי (דו"ח "0") ראשוני לפרויקט.
 • ניתוח תכנוני של זכויות הבנייה לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט הכולל בדיקה של אנשי המקצוע מטעם החברה ברשויות התכנון השונות.
 • הכנת מפרטים טכניים אופציונליים לבניין ולדירות החדשות העתידות להבנות במסגרת הפרויקט.
 • הכנת פרוגרמה תכנונית בשיתוף משרד האדריכלים (מטעם החברה).
 • ליווי ב"כ היזם בהליך המשפטי ככל וינוהל על ידנו כנגד הסרבנים (השירות יינתן באמצעות משרדי עורכי הדין העובדים עם החברה).
 • הכנת ההסכמים המשפטיים (הסכם התמ"א / פינוי בינוי) מטעם בעלי הדירות (ההסכם יוכן על ידי משרדי עורכי הדין העובדים עם החברה).   
 • ליווי בעלי הדירות בהליך המו"מ המסחרי לכריתתו של ההסכם לביצוע הפרויקט.  
 • ליווי משפטי (באמצעות משרדי עורכי הדין) עד לשלב תום שנת הבדק של הפרויקט (לא כולל ייצוג בערכאות משפטיות).
 • הגשת התוכניות אותן אשרו בעלי הדירות לרשויות התכנון (במקרה של ליווי בעלי דירות, החברה תסיים את הפעולה האקטיבית של תכנון הפרויקט עם קבלת החלטת הוועדה).
 • מתן שירותים אדמיניסטרטיביים לוועד הפרויקט, לרבות הצמדת איש קשר אישי מטעם החברה.
 • ניהול הליך בחירת היזם/קבלן אשר יבצע את הפרויקט לרבות בחינת הצעות היזמים/קבלנים השונים. יודגש, כי רק בעלי הדירות הם אלו אשר יבחרו את היזם אשר יבצע בסופו של התהליך – את היזם.
 • הכנת אגדן פרויקט הכולל הסכם משפטי מוסכם, מפרטים טכניים, תוכניות אדריכליות – לצורך הפצתו ליזמים/קבלנים אשר יתמודדו, במסגרת הליך של התמחרות, על ביצוע הפרויקט.
 • בדיקה, אישור וליווי בעלי הדירות (בשלב שלאחר בחירת היזם) בהליכי התכנון תוך בחינה מתמדת וביקורת כי היזם מוציא אל הפועל את התוכניות אותן אשרו בעלי הדירות.
 • הצגת דו"חות והמלצות שוטפות לנציגות / בעלי הדירות.
 • ליווי בעלי הדירות בכל שלבי הבנייה ועד לגמר הפרויקט (פיקוח עליון).

בעלי דירות

לוגו גרין גרופ