שירותי החברה

הקמת מנהלת ליישום פרויקט או מתחם ספציפי  להתחדשות עירונית

 

המנהלת כוללת – מנהל פרוייקט האמון על ניהול התכנון, עו"ד המייצג את בעלי הדירות, רפרנט צמוד לפרויקט המלווה את בעלי הדירות ומניע את התהליך, שמאי וכלכלן בהתאם לשלבים הבאים:

 

 • ארגון בעלי הדירות וקיום הליך שיתוף ציבור.
 • קיום ישיבות עבודה עם בעלי הדירות בעניין אופן  חישוב התמורות לרבות הצגת דוחות "0" וחוות דעת שמאית ע"פ תקן 21 .
 • ליווי וייצוג משפטי של בעלי הדירות ע"י משרדי עו"ד המתמחים בהתחדשות עירונית ובעבודה עם בעלי דירות ורשויות.
 • ניהול התכנון בעבור בעלי הדירות לרבות הגשת הבקשה להיתר ביחד הצוות המקצועי של הרשות המקומית ואדריכל התוכנית.
 • קיום ישיבות עבודה בדבר המפרטים הטכניים בהתאם לחוק המכר דירות, כחלק מסל תמורות הדיירים.
 • ליווי הליך התכנון מול בעלי הדירות עד לאישורם הסופי את דירות התמורה.
 • בקיום הליך התמחרות בסיומו ייבחר על ידי בעלי הדירות - יזם/קבלן אשר יבצע את הפרויקט.
 • בעלי הדירות יקבלו ליווי ויעוץ שוטף לכל אורך הפרויקט על ידי כלל בעלי המקצוע מטעם החברה וזאת עד לסיום הפרויקט – ברישום הזכויות במירשם המקרקעין.
 • בחינת הכלכליות של הפרויקטים ביחס לחלופות התכנון השונות תוך

 

 

 

 

 • בחינה הרווח הכלכלי בפרויקטים, בחינת חלופות תכנוניות לאור דרישות הרשות, אך ללא חריגה הן בתמורות לדיירים והן מבחינת הרווח היזמי.

ליווי רשות מקומית בקביעת מדיניות להתחדשות עירונית

 • ליווי בקביעת מדיניות להתחדשות בשכונת שלמות הן במסגרת תוכניות מתאר הכוללניות והן במסגרת מסמכי מדיניות ותב"ע הן בפן הכלכלי–מסחרי ובפן הכלכלי–הנדסי.
 • עריכת חו"ד שמאיות וכלכליות לחלופות התכנון אשר תיבחנה לרבות בדיקות היתכנות כלכליות של חלופות התכנון השונות העוסקות בהתחדשות השכונה (תמ"א 38, תוכניות עיבוי, שיפוץ ופינוי בינוי ו/או בינוי פינוי) הן כמסמך פנימי והן כחוות דעת מלווה במסגרת תוכניות סטטוטוריות.
 • עריכת מודלים כלכלים המתייחסים לאופן מימון הפרויקטים הן באספקט הפרטני של הפרויקט והן באספקט של הסביבה והמרחב.
 • מנגנונים ומודלים לשמירת הקיימות בשכונה, תחזוקת השטחים המשותפים ושטחי הציבור.

רשויות מקומיות

לוגו גרין גרופ