שלבי העבודה

 

 

שלב ב'

שלב ג'

קיום ישיבות עבודה מקצועיות בין אנשי המקצוע הרלוונטיים מטעם החברה לבין בעלי הדירות,  לצורך הכנת החומרים המקצועיים של הפרויקט הכוללים בין היתר: טיוטת הסכם משפטי (הסכם התמ"א), טיוטת מפרט טכני ותוכנית אדריכלית של הבניין והדירות החדשות.

כלל החומרים המקצועיים יקבלו את אישורם של בעלי הדירות - מראש.

לאחר אישור בעלי הדירות את המפרט הטכני, ההסכם המשפטי והתכנון האדריכלי, יוגשו התוכניות לרשויות התכנון לצורך הגשת תב"ע (בסמכות וועדה מקומית או מחוזית – בהתאם לצורך) / קבלת היתר בנייה. 

שלב ג'

שלב ד'

לאחר קבלת החלטת הוועדה לאישור התב"ע (במידה ונדרשת) / לאישור הפרויקט (לפני מתן היתר בנייה), תנהל החברה הליך של התמחרות בין קבלנים / יזמים אשר יגישו הצעות לביצוע הפרויקט אותו יזמו בעלי הדירות.

בתום הליך ההתמחרות תציג החברה המלצותיה בפני וועד הפרויקט מטעם בעלי הדירות ולאחר מכן בפני כלל בעלי הדירות.

בעלי הדירות הם אלו אשר יקבלו את ההחלטה בדבר בחירת  היזם אשר יבצע בפועל את הפרויקט.

שלב ד'

שלב ה'

החברה וכלל בעלי המקצוע מטעמה ינהלו בקרה על יישום ההסכם לביצוע הפרויקט, לרבות ליווי מטעם בעלי הדירות את הליך הרישוי, עמידת היזם בלוחות זמנים, קבלת כלל הביטחונות הביטוחים וכו' וזאת עד לרישום דירות הבעלים החדשות במירשם המקרקעין.

שלב א'

שלב א'

בדיקות התכנות כלכלית, שמאית, אדריכלית וביצועית לפרויקט בבניין / במתחם - מול גורמי התכנון השונים.

הצגת המלצות החברה בדבר מתווה הפרויקט המוצע תוך הצגת מספר חלופות אפשריות לביצוע - לגופים המרכזים את הנושא ברשות המקומית.

 

שלב ה'

שלב ב'

 

קיום מפגשי שיתוף ציבור רחבים או אספות דיירים פרטניות בבניינים (בהתאם לסוג הפרויקט והצורך), לצורך בחירת  החלופה המועדפת.

אישור הפרויקט (במלואו / בשינויים) על-ידי בעלי הדירות.

רשויות מקומיות

לוגו גרין גרופ