שירותי החברה

1. ניתוח חלופות לביצוע פרויקט

השוואה בין החלופות העומדות בפני הלקוח:
•    ניתוח כלכלי ובצוע דוחות רגישות להשוואה בין החלופות.
•    המלצה על חלופה נבחרת ועריכת דוח כלכלי שמאי לפרויקט.
•    ניתוח אפשרויות מימון לפרויקט.
•    בחירת החלופה המתאימה ביותר ובניית מבנה העסקה והפרויקט.

 

2. ניהול התכנון וקידום תב"ע:

ניהול מו"מ עם בעלי חלקות נוספות במתחם להגדלת היקף הפרויקט, במידת הצורך, לרבות עריכת מפגשים, עריכת חומרים מקצועיים ושיווקיים.
ניהול הליך החתמת הבעלים על ההסכם במקרים בהם מדובר בריבוי בעלים, עד להסגת רוב נדרש לביצוע הפרויקט. 

החברה תספק ללקוח את כלל השירותים הדרושים לביצוע תהליך שינוי תוכנית בניין העיר (תב"ע) בקשר עם הנכס החל משלב גיבוש הרעיון ועד לאישור בפועל של התב"ע ובניהם הכנת חו"ד כלכליות/שמאיות, הליך התכנון, ליווי משפטי ע"י משרדי עו"ד מומחים לרבות בהליכי התנגדויות וערר, ליווי ותיאום בין כלל היועצים אשר ייקחו חלק בהליך תכנון וקידום התב"ע.

בהליך קידום תב"ע לבעלי קרקעות ניתן לדחות את תשלום החברה עד לקבלת מתן תוקף לתב"ע או מימוש העסקה (המוקדם מבניהם).

 

3. ניהול התכנון וקידום היתר בניה:

לאחר אישור התב"ע, החברה תספק את כלל השירותים הנדרשים לצורך הוצאת היתר הבנייה לרבות ליווי בהליך התכנון והרישוי בעירייה, ליווי הלקוח בהליך ההתנגדויות והערר וזאת עד לשלב קבלת החלטת הוועדה ולאחריה קבלת היתר הבנייה. בהליך עצמו נעשה איזון חוזר בין התכנון לבין השווי הכלכלי על מנת להשביח ככל הניתן את הנכס.

 

4. בניית עסקת קומבינציה: 

ניתוח כלכלי שמאי למבנה העסקה, ליווי ויעוץ בתהליך המו"מ, ייצוג משפטי מלא ע"י משרד עו"ד מומחה עד לחתימה על חוזה. לאחר חתימת החוזה ליווי ובקרה  במימושו של החוזה לרבות עבודה שוטפת מול היזם, מול רשויות התכנון עד להשלמת סיום העסקה.

 

5. בנייה עצמית:

ליווי הוצאתו אל הפועל של פרויקט בנייה בנכס. החברה תספק ללקוח את כלל השירותים הנדרשים לו לרבות בחירת בעלי מקצוע כגון: קבלנים, מפקח, מהנדסים ויועצים שונים ככול וידרשו. בנוסף החברה תלווה ותנהל עבור הלקוח את בניית מודל השיווק והתמחור של הפרויקט לרבות בניית הקונספט השיווקי וליווי הלקוח בהליך מכירת/השכרת היחידות אשר ייבנו.

 

6. מימון לפרויקט:

במידת הצורך במימון החברה תציג אפשרויות מימון ובין היתר תקיים פגישות (בשיתוף הלקוח) עם הבנקים לצורך קבלת המימון ויעוץ בבחירת מתווה המימון לצורך ביצוע הפרויקט.

 

 

יזמים

יזמים

לוגו גרין גרופ