שירותי החברה

ליווי בעלי הדירות בתהליך קבלת ההחלטות בדבר הכוונה לבצע פרויקט בבניין.

ניהול אסיפות בעלי הדירות בבניין.

ניתוח תכנוני של זכויות הבנייה לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט הכולל בדיקה של אנשי המקצוע מטעם החברה ברשויות התכנון השונות.

הכנת דו"ח כלכלי (דו"ח "0") ראשוני לפרויקט.

הכנת פרוגרמה תכנונית בשיתוף משרד האדריכלים (מטעם החברה).

הכנת מפרטים טכניים אופציונליים לבניין ולדירות החדשות העתידות להבנות במסגרת הפרויקט.

הכנת ההסכמים המשפטיים (הסכם התמ"א / פינוי בינוי) מטעם בעלי הדירות (ההסכם יוכן על ידי משרדי עורכי הדין העובדים עם החברה).   

ליווי ב"כ היזם בהליך המשפטי ככל וינוהל על ידנו כנגד הסרבנים (השירות יינתן באמצעות משרדי עורכי הדין העובדים עם החברה).

ליווי משפטי (באמצעות משרדי עורכי הדין) עד לשלב תום שנת הבדק של הפרויקט (לא כולל ייצוג בערכאות משפטיות).

 

ליווי בעלי הדירות בהליך המו"מ המסחרי לכריתתו של ההסכם לביצוע הפרויקט.  

מתן שירותים אדמיניסטרטיביים לוועד הפרויקט, לרבות הצמדת איש קשר אישי מטעם החברה.

הגשת התוכניות אותן אשרו בעלי הדירות לרשויות התכנון (במקרה של ליווי בעלי דירות, החברה תסיים את הפעולה האקטיבית של תכנון הפרויקט עם קבלת החלטת הוועדה).

הכנת אגדן פרויקט הכולל הסכם משפטי מוסכם, מפרטים טכניים, תוכניות אדריכליות – לצורך הפצתו ליזמים/קבלנים אשר יתמודדו, במסגרת הליך של התמחרות, על ביצוע הפרויקט.

ניהול הליך בחירת היזם/קבלן אשר יבצע את הפרויקט לרבות בחינת הצעות היזמים/קבלנים השונים. יודגש, כי רק בעלי הדירות הם אלו אשר יבחרו את היזם אשר יבצע בסופו של התהליך – את היזם.

הצגת דו"חות והמלצות שוטפות לנציגות / בעלי הדירות.

בדיקה, אישור וליווי בעלי הדירות (בשלב שלאחר בחירת היזם) בהליכי התכנון תוך בחינה מתמדת וביקורת כי היזם מוציא אל הפועל את התוכניות אותן אשרו בעלי הדירות.

ליווי בעלי הדירות בכל שלבי הבנייה ועד לגמר הפרויקט (פיקוח עליון).

כלל השירותים של החברה ניתנים לבעלי הדירות ללא כל עלות כספית מצידם, תוך שהחברה נושאת בכל העלויות אשר יחולו בקשר עם ניהול התהליך עד לשלב בחירת היזם על ידי בעלי הדירות.

 

בעלי דירות

לוגו גרין גרופ