שירותי החברה

הקמת מנהלת ליישום פרויקט/מתחם ספציפי  להתחדשות עירונית

 • המנהלת כוללת – עו"ד המייצג את בעלי הדירות, ניהול התכנון בעבור בעלי הדירות, רפרנט צמוד לפרויקט המלווה את בעלי הדירות ומניע את התהליך, שמאי, כלכלן בשלבים הבאים:
 • ארגון בעלי הדירות וקיום הליכי שיתוף ציבור
 • קיום ישיבות עבודה עם בעלי הדירות בעניין אופן  חישוב התמורות לרבות הצגת דוחות "0" וחוות דעת שמאית ע"פ תקן 21 .
 • ליווי וייצוג משפטי את בעלי הדירות ע"י משרדי עו"ד המתמחים בהתחדשות עירונית ובעבודה עם בעלי דירות ורשויות.
 • ניהול התכנון והגשת בקשה להיתר ביחד הצוות המקצועי של הרשות המקומית ואדריכל התוכנית.
 • כיום ישיבות עבודה בדבר המפרטים התכנים בהתאם לחוק מכר כחלק מסל תמורות הדיירים
 • ליווי הליך התכנון אל מול בעלי הדירות עד לאישור פרטני של דירות התמורה.
 • ביצוע מכרז לקבלת יזם/קבלן לביצוע הפרויקט.
 • ליווי ויעוץ לבעלי הדירות עד לסיום הפרויקט.

ליווי ויעוץ שוטף בבחינת פרויקטים המוגשים לרישוי

 • בחינה הרווח הכלכלי בפרויקטים, בחינת חלופות תכנוניות לאור דרישות הרשות.
 • בחינה הרווח הכלכלי בפרויקטים על מנת שהפרויקט יהיה בעל יכולת קיום עצמית אך לא חריגה הן מבחינת תמורות דיירים והן מבחינת רווח יזמי .
  בנוסף המנהלת תוביל הליכי בחינת חלופות התכנון בשיתוף בעלי המקצוע ברשות המקומית ולאור דרישותיהן לשטחים ציבורים , עלויות פיתוח וכיוצא בכך.

ליווי רשות מקומית בקביעת מדיניות להתחדשות עירונית

 • ליווי בקביעת מדיניות להתחדשות בשכונת שלמות הן במסגרת תוכניות מתאר הכוללניות והן במסגרת מסמכי מדיניות ותב"ע הן בפן הכלכלי–מסחרי ובפן הכלכלי–הנדסי.
 • עריכת חו"ד שמאיות וכלכליות לחלופות התכנון אשר תיבחנה לרבות בדיקות היתכנות כלכליות של חלופות התכנון השונות העוסקות בהתחדשות השכונה (תמ"א 38, תוכניות עיבוי, שיפוץ ופינוי בינוי ו/או בינוי פינוי) הן כמסמך פנימי והן כחוות דעת מלווה במסגרת תוכניות סטטוטוריות.
 • עריכת מודלים כלכלים המתייחסים לאופן מימון הפרויקטים הן באספקט הפרטני של הפרויקט והן באספקט של הסביבה והמרחב.
 • מנגנונים ומודלים לשמירת הקיימות בשכונה, תחזוקת השטחים המשותפים ושטחי הציבור.

רשויות מקומיות

לוגו גרין גרופ