שאלות ותשובות


מהי תמ"א 38?

           >

>

תמ"א 38 הנה תכנית המתאר הארצית מס' 38 לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה שפותחה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה במשרד הפנים. התכנית מעודדת חיזוק מבנים קיימים לצורך התגוננות מרעידות אדמה (על אף שהאיום המידי יותר הנו המצב הביטחוני היוצר את הצורך בחדרי מיגון (ממ"דים (מרחב מוגן דירתי) או ממ"קים (מרחב מוגן קומתי) הקיימים רק בבניינים חדשים ומודרניים).

זכויות הבניה מכוח תמ"א 38 יינתנו למבנים אשר קבלו היתר בנייה לפני 1.1.1980 ואשר אינם עומדים בתקן 413 לרעידות אדמה.

הזכויות הניתנות במסגרת תוכנית ארצית זו מהוות את התמריץ והמימון הנדרש לקבלנים לצורך ביצוע הפרויקט.  

גם תוכנית ארצית זו עברה מס' תיקונים:

התוכנית המקורית (השגורה בשם תמ"א 38/1) מאפשרת את חיזוק הבניין הקיים ובניית תוספות בנייה לבניין הקיים (על גגן הבניין או במסגרת הוספת אגף לבניין).

התיקון השני והשלישי (השגורים בשם תמ"א 38/2 ו/או תמ"א 38/3) אפשר ביצוע פרויקט באמצעות הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש במקומו.

במסגרת תיקון זה, הוגדרו והוספו זכויות בנייה אשר מהוות את התמריץ כלכלי בעבור הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט.

תיקון ביניים (תמ"א  3א/38)  במסגרתו הוגדרו באופן ברור יותר זכויות הבנייה הניתנות במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש (התיקון טרם אושר סופית)  

*בימים אלו מתגבש בכנסת התיקון הרביעי לתוכנית המתאר הארצית במסגרתו ייקבעו קריטריונים המאפשרים לבניינים חדשים יחסית (שנבנו לאחר 1980) ולמבנים מסחריים, להיכנס לתוכנית.  – לא מעניין לעניין האתר.

לוגו גרין גרופ