שאלות ותשובות


כמה זמן נמשך התהליך?

           >

>

תמ"א 38 - תוספת על מבנה קיים:

כשנתיים וחצי.

התארגנות הדיירים לרבות מינוי וועד וקבלת הסכמת הרוב הדרוש עפ"י חוק לצורך מימוש הפרויקט הכנת החומרים המקצועיים ע"י החברה הכוללים את תכניות הפרויקט, מפרט טכני והחוזה המשפטי: כ- 6-8 חודשים.

רישוי וקבלת היתר בנייה-  כשנה (בהתאם לרשות הרלוונטית).

בניה -  כשנה וחצי (בהתאם למורכבות הפרויקט).

 

 

תמ"א 38 – הריסה ובנייה (ללא תב"ע):

כשלוש שנים ועשה חודשים

התארגנות הדיירים לרבות מינוי וועד וקבלת הסכמת הרוב הדרוש עפ"י חוק לצורך מימוש הפרויקט הכנת החומרים המקצועיים ע"י החברה הכוללים את תכניות הפרויקט, מפרט טכני והחוזה המשפטי: כ- 8-10 חודשים.

רישוי - לרוב כשנה (בהתאם לרשות הרלוונטית).

בניה -  כשנתיים (בהתאם למורכבות הפרויקט).

 

 

תמ"א 38 – הריסה ובנייה (כולל הגשת תב"ע בסמכות וועדה מקומית):

בין ארבע וחצי לחמש שנים.

התארגנות הדיירים לרבות מינוי וועד וקבלת הסכמת הרוב הדרוש עפ"י חוק לצורך מימוש הפרויקט הכנת החומרים המקצועיים ע"י החברה הכוללים את תכניות הפרויקט, מפרט טכני והחוזה המשפטי: כ- 10-8 חודשים.

אישור תב"ע והחלטת הוועדה להיתר – בין שנה לשנתיים (בכפוף לרשות המקומית בה מוגשת התב"ע)  משך הזמן כולל גם הפקדה ופרסום של התב"ע (בסמכות וועדה מקומית) ולאחריה בקשה להיתר ע"פ נספח הבינוי של התב"ע.

בניה -  כשנתיים (בהתאם למורכבות הפרויקט).

לוגו גרין גרופ