שאלות ותשובות


מה זו מנהלת פרויקט?

           >

>

החברה, באמצעות יועציה השונים (לרבות עורך דין, אדריכל, שמאי, כלכלן רכז פרויקט וכו') ישמשו כחברה מנהלת, מטעם בעלי הדירות, לצורך קידומו והוצאתו אל הפועל של פרויקט בבניין שלהם. מנהלת הפרויקט משמשת כגורם המקצועי מטעם בעלי הדירות אשר תסייע להם להוציא אל הפועל את הפרויקט בשיטת "BOTTOM UP" – פרויקט התחדשות עירונית שמובילים התושבים בעצמם!

לוגו גרין גרופ