שאלות ותשובות


מהם היתרונות בשיטת העבודה הייחודית של החברה?

           >

>

הקטנת חוסר הוודאות בפרויקט לרבות סוגית תמורות הדיירים והיכולת הכלכלית של הפרויקט לשאת אותם , הבניין המתוכנן והדירות החוזרות והקטנת מרכיב הבלתי צפוי בתוך הפרויקט והרווח היזמי הנדרש , כיוון שהיזם /קבלן נכנס בפועל לפרויקט שבו נדרש לביצוע ושיווק בלבד בדומה למכרזים ציבוריים.
ערך מוסף חושב בהליך ומהווה אחד המכשולים המשמעותיםהמשמעותיים בפרויקטים מסוג זה , היכולת לתת מענה אישי אמיתי ושקוף בכל אחת מהסוגיות העוסקת בפרויקט מסוג זה לכל אחד ואחת מן הדיירים ובכך להקטין את החיכוחהחיכוך הטבעי שנוצר ממהלך זה ולייתר התנגדויות.

ויקט.... + חברות שלא היו נכנסות בד"כ, שליטה מלאה בתהליך, חשיבה מטעם בעלי הדירות, תמורות גדולות יותר – אני שלים מחר גם בהתאם לנייר עבודה של מכון גזית גלוב 

לוגו גרין גרופ