שאלות ותשובות


בעבור מי עובדים כל אנשי המקצוע של מנהלת הפרויקט?

           >

>

כלל אנשי המקצוע מטעם החברה (המשמשת כמנהלת הפרויקט) עובדים בעבור בעלי הדירות וחבים כלפיהם חובת נאמנות מוחלטת.

לוגו גרין גרופ