שאלות ותשובות


עד איזה שלב ממשיכה החברה וכלל יועציה ללוות את בעלי הדירות?

           >

>

החברה מכלל יועציה ילוו את בעלי הדירות החל משלב בדירת ההתכנות, לאורך כל תהליך הבנייה והבדק ועד לשלב רישום הבית המשותף החדש.  

לוגו גרין גרופ