שאלות ותשובות


מה ניתן לעשות כאשר ישנם בעלי דירות המתנגדים לפרויקט?

           >

>

פרויקט של תמ"א 38 – תוספות על הבניין הקיים:

 

בהתאם להגדרת החוק, די בהסכמת רוב דיירים של 66% (ושהם הבעלים של לפחות 66% מהרכוש המשותף בבניין), כדי לחייב את שאר בעלי הדירות בבניין לצורך ביצוע פרויקט.

 

פרויקט של תמ"א 38 – הריסה ובניה מחדש:

 

בהתאם להגדרת החוק, די בהסכמת רוב דיירים של 80% (ושהם הבעלים של לפחות 80% מהרכוש המשותף בבניין), כדי לחייב את שאר בעלי הדירות בבניין לצורך ביצוע פרויקט.

 

פרויקט של פינוי בינוי (מוכרז):

בהתאם להגדרת החוק, די ב 80% לפחות מן הדיירים במקבץ, אשר 75% לפחות מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
כמו כן צריכים להתקיים שני התנאים האלה:
א.67%  לפחות מדיירי כל אחד מן הבתים המשותפים הסכימו לעסקה.
ב.67%  לפחות מן הרכוש המשותף בכל בנין צמוד לדירותיהם.

(בבניין שבו שש דירות ומעלה, ייחשבו הדירות של מי שבבעלותו יותר מ-30% מהדירות בבניין כדירה אחת בלבד. כדי לחייב את שאר בעלי הדירות בבניין לצורך ביצוע פרויקט).

 

בהתאם לכך, ככל ויושג הרוב הדרוש (בהתאם לכל אחד מסוגי הפרויקטים המפורטים לעיל), ניתן לפנות בתביעה למפקח/ת על רישום המקרקעין כנגד הדיירים הסרבנים על מנת שזה יכפה עליהם את ביצוע הפרויקט למרות התנגדותם.  

לוגו גרין גרופ