כיצד השיטה עובדת?

 

הרשות המקומית מאתרת  באופן עצמאי או באמצעות המינהלת את המתחמים בהן היא מעוניינת לראות צמיחה והתחדשות ומנחה את עקרונות היסוד לתכנון לרבות צרכיה באזור.

המינהלת  בוחנת במקביל את המצב הקנייני באזור המוגדר לרבות מבנה הבעלויות,

לצד ניתוח הבינוי הקיים ותיפקודו של תא השטח ביחס לעיר. לאחר ניתוח והצגת סכמות עקרוניות אשר נבדקו במבחני התכנון הראוי והכלכלי הנדרש תוך מתן מענה גם בהיבט התשתית (תנועה, תחבורה, מבני ציבור וכד'), תפעל המינהלת להנעת התהליך תוך שיתוף בעלי הדירות והרשות המקומית (הרואה בבעלי הדירות בעלי עניין מרכזיים לקידום הפרויקט).

תוצר התהליך הינו אוגדן פרויקט הכולל תכנון מפורט, חוזה משפטי מפרטים טכניים שנבדק שמאית ומאפשרים רווח יזמי ראוי. התכנון המאושר ע"י בעלי הנכסים באוגדן, יעבור לאישור בהחלטת וועדה שלאחריה תקיים המינהלת התמחרות בין יזמים/קבלנים אשר יתמודדו על ביצוע הפרויקט.

 

יצירת וודאות תכנונית לצד ניהול שקוף ומושכל של ההליך ההתחדשות והתכנון ע"י המינהלת הרואה את טובת בעלי הדירות, הרשות המקומית והפרויקט בהקשרי מיקרו ומאקרו מגדיל באופן משמעותי מחדש את הסיכויים לביצוע תכנון נכון ומיטבי (לבעלי הדירות ולרשות המקומית) ולביצועו של הפרויקט בפועל בהתאם לתכנון – בזמן המהיר ביותר. 

 

רשויות מקומיות

לוגו גרין גרופ