שאלות ותשובות


מי נושא בתשלום שכר הטרחה של החברה?

           >

>

כפי הנהוג בפרויקטים מסוג זה ובהתאם לכך, כי המדובר בעסקת נטו מצד בעלי הדירות, מי שמשלם את שכר טרחת החברה הנו היזם/קבלן אשר ייבחר על ידי בעלי הדירות (לאחר המכרז) לצורך ביצוע הפרויקט.

לוגו גרין גרופ