שאלות ותשובות


במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, מהי שיטת מדידת הדירות הישנות לצורך קביעת גודלן?

           >

>

מדידת הדירות הישנות הינו לפי חישוב שטחים ע"פ חוק מכר ותקן 9 לתקינה השמאית. אופן חישוב שטח  הדירה החוזרת (חדשה) יהיה זהה לאופן ביצוע חישוב שטח הדירה הקיימת.

התקינה אומרת לחשב את שטח הדירה לרבות מלוא עובי הקירות החיצונים ( קירות שאינם משותפים לדירה ליד או לגרם המדרגות ) ומחצית מעובי הקירות המשותפים, ללא כמובן השטח המשותף ( גרם מדרגות ) , הצמדות כגון חניה /מחסן . .

לוגו גרין גרופ