שאלות ותשובות


במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, אלו ביטחונות יקבלו בעלי הדירות?

           >

>

במסגרת ההסכם המשפטי יהיו זכאים בעלי הדירות למס' סוגי ביטחונות אשר את מרביתן יקבלו מיד עם פינוי דירתם הישנה וזאת כמפורט להלן:

א.  ערבות חוק מכר – בשווי הדירה החדשה אותה יקבל כל אחד מיחידי הבעלים בבניין החדש.

ב.  ערבות אוטונומית – לצורך הבטחת תשלומי דמי השכירות.

ג.  ערבות אוטונומית – לצורך הבטחת תשלומי המיסים החלים על הבעלים (ואשר לא משולמים על ידם
                                אלא על ידי היזם/קבלן).

ד.  ערבות אוטונומית – לתקופת הבדק – לצורך ביצוע תיקונים בתקופה זו, ככל שלא יבוצעו על ידי היזם,
                                כמחויב בהסכם ובחוק.

ה.  ערבות אוטונומית – לצורך רישום הבית המשותף החדש – לצורך הבטחת הסדרת הליך רישום הבניין
                                החדש.

ו.  ביטוח – אשר יאושר על ידי יועץ ביטוח מוסמך.

לוגו גרין גרופ