שאלות ותשובות

במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, מי יממן לבעלי הדירות את השכרת הדירות החלופיות ומי יישא בתשלומי מעבר הדירות (מהדירה הישנה לשכירות ומהדירה המושכרת לדירה החדשה)?

           >

>

במסגרת ההסכם המשפטי אשר ייחתם עם היזם/קבלן אשר ייבחר לביצוע הפרויקט, הנ"ל מחייב (בהסכם) בתשלום דמי שכירות בעת פינוי הדירה בבניין הישן על ידי בעליה.  במקרה שהדירה מושכרת, ייקבעו דמי השכירות באופן זהה לדמי השכירות המתקבלים מהשכרת הדירה כיום.  במידה והדירה אינה מושכרת, ייקבעו דמי השכירות הראויים ע"י שמאי.

כמו כן, יישא היזם/קבלן בהובלת תכולת הדירה, מהדירה הישנה לדירה המושכרת ומהדירה המושכרת לדירה החדשה.

לוגו גרין גרופ