שאלות ותשובות


מי בוחר, לאחר המכרז, את הקבלן אשר יבצע את הפרויקט?

           >

>

בכל מקרה ייבחר הקבלן/יזם אשר יבצע את הפרויקט על-ידי בעלי הדירות עצמם.
יועצי החברה רק ייתנו המלצתם בעניין לבעלי הדירות על מנת שיוכלו לקבל החלטה מושכלת בעניין.

לוגו גרין גרופ