שאלות ותשובות


האם גם בעלי הדירות יכולים להמליץ על הקבלן המבצע?

           >

>

אין כל מניעה שהקבלן אשר ייבחר לביצוע הפרויקט יהיה כזה אשר הומלץ על ידי אחד הדיירים בבניין.
על אף זאת, הקבלן יצטרך לעמוד בסטנדרטים מסוימים אותם תציב החברה כתנאי מינימום כגון, ניסיון, איתנות פיננסית, סיווג קבלני וכו'.

לוגו גרין גרופ