שאלות ותשובות

 

מהי התחדשות עירונית?

   >


מהי תמ"א 38?

   >


כמה זמן נמשך התהליך?

   >


מה זו מנהלת פרויקט?

   >


מהם היתרונות בשיטת העבודה הייחודית של החברה?

   >

 

מיהם בעלי המקצוע אשר ילוו את בעלי הדירות מטעם החברה (כמנהלת פרויקט)?

   >


בעבור מי עובדים כל אנשי המקצוע של מנהלת הפרויקט?

   >


האם בעלי הדירות נושאים בעלויות כלשהן?

   >


מהן הבדיקות המקדמיות אותן מבצעת החברה בעבור הבניין לצורך בחינת ייתכנות הפרויקט?

   >


האם בחתימת בעלי הדירות על הסכם ההתקשרות עם החברה הם נותנים התחייבותם לביצוע הפרויקט?

   >

 

עד איזה שלב ממשיכה החברה וכלל יועציה ללוות את בעלי הדירות?

   >

 

מה ניתן לעשות כאשר ישנם בעלי דירות המתנגדים לפרויקט?

   >

 

מי מקבל את כל ההחלטות לאורך הדרך?

   >

 

מי יפקח על הקבלן אשר יזכה במכרז לביצוע הפרויקט?

   >

 

האם החברה היא זו אשר מבצעת את הפרויקט?

   >

 

האם גם בעלי הדירות יכולים להמליץ על הקבלן המבצע?

   >

 

מי בוחר, לאחר המכרז, את הקבלן אשר יבצע את הפרויקט?

   >

 

במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, מי יממן לבעלי הדירות את השכרת הדירות החלופיות ומי יישא בתשלומי מעבר הדירות (מהדירה הישנה לשכירות ומהדירה המושכרת לדירה החדשה)?

   >

 

במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, אלו ביטחונות יקבלו בעלי הדירות?

   >

 

במסגרת פרויקט של הריסה ובנייה מחדש, מהי שיטת מדידת הדירות הישנות לצורך קביעת גודלן?

   >

 

האם בעלי הדירות יהיו חייבים בתשלום מיסי מקרקעין בעקבות חתימתם על ההסכם לבצוע הפרויקט עם הקבלן?

   >

 

מי נושא בתשלום שכר הטרחה של החברה?

   >

לוגו גרין גרופ